Werkgroepen

Iedere werkgroep heeft een coördinator en zorgt voor één of meer activiteiten in het werkgebied van de afdeling. De coördinator houdt hierover contact met het daartoe aangewezen bestuurslid.

IVN Noord-Groningen heeft momenteel de volgende werkgroepen:

Wilgen knotten

Wilde planten

Natuur en Milieu Educatie