werkgroep Wilde planten

De werkgroep Wilde planten houdt zich bezig met het ontdekken, bewonderen en op naam brengen van wilde planten. Kwetsbare soorten worden in kaart gebracht en gevolgd.

Wij brengen dit in de praktijk door de organisatie van enkele zomeravondfietstochten en een excursie naar een interessante plek of tuin met veel wilde planten en een rondleiding.
De fietstochten vertrekken ’s zomers om 19.00 uur vanaf het NS station in Uithuizen en we proberen om 21.30 uur weer terug te zijn.
Als je meewilt geef je op Johanna Klatter via de mail: jcfklatter@gmail.com.

Om organisatorische redenen houden we de groep klein (ca. 10 fietsers). Neem zelf iets te eten/drinken mee voor onderweg.

Zomeravond fietstochten 2023
17 mei
31 mei
14 juni