Veiligheidsbeleid

Activiteiten worden binnen onze afdeling door vrijwilligers uitgevoerd. Die activiteiten willen we in een plezierige én veilige sfeer/omgeving laten gebeuren. Dit betekent dat, naast de aanwezigheid van een fysiek veilige (speel)omgeving en veilige materialen, alle leden zich ook veilig moeten kunnen voelen. Voorop staat dat IVN-leden altijd respectvol met elkaar en anderen omgaan.

Rapport Veiligheidsbeleid IVN Noord-Groningen
We hopen dat grensoverschrijdend gedrag binnen onze afdeling nooit voorkomt! Met het rapport ‘Veiligheidsbeleid IVN Noord-Groningen’ hopen we ongelukken en ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen.
Dit rapport is mede tot stand gekomen met het stappenplan van het landelijke IVN programma ‘In veilige handen’, zie https://ons.ivn.nl/voor-leden/in-veilige-handen-beleid

Dit document is onder de aandacht gebracht van alle leden van onze afdeling via onze nieuwsblad De Pommel van december 2023.
Dit is geen statisch document. Zodra de situatie erom vraagt, zal dit document aangepast worden.

Vertrouwenscontactpersoon
Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is een eerste, neutrale aanspreekpunt binnen de afdeling waarbij ongewenst gedrag (zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie) kan worden gemeld.
Onze vertrouwenscontactpersoon heeft een door NOV (= Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) georganiseerde training gevolgd, speciaal voor VCP’s samengesteld.

De vertrouwenspersoon:

  1. Begeleidt het traject als er een melding binnenkomt (zie Hfst 5)
    Ze gaat in gesprek met de melder en bespreekt de mogelijke vervolgstappen die de melder kan nemen. De melder beslist, de VCP begeleidt.
  2. Draagt bij aan de preventie van ongewenst gedrag
    De VCP adviseert en stimuleert het bestuur om preventieve maatregelen te nemen. Het bestuur van IVN Noord-Groningen gaat minimaal één keer per jaar met de VCP in gesprek voor een advies op basis van een checklijst. Met als doel om ongewenst gedrag te voorkomen en om kwaliteitsverbetering in het opvangen van meldingen te bevorderen.

Vertrouwenscontactpersoon IVN Noord-Groningen:
Ildikò Pòsta
Simon van Hasseltstraat 2
9628 DC Siddeburen
✆ 06-16653340
✉︎ postaildi1@gmail.com