Werkgroep Wilgen knotten

De werkgroep Wilgen knotten bestaat al sinds 1988. Er zijn minimaal 2 knotdagen per jaar; de eerste in januari/februari, de tweede op de Nationale Natuurwerkdag in november. Op die dagen wordt door een groep vrijwilligers de bomen geknot die langs een weiland of op een ander stuk, vaak historische, grond staan. Doel is om oude cultuurlandschappen in Noord-Groningen te behouden.

‘Wilgen knotten’ is een met gereedschap bijzonder goed uitgeruste en gezellige werkgroep. De coördinatie is in handen van Johanna Klatter: jcfklatter@gmail.com of tel. 0595-432953.
De data van het wilgenknotten staan op de activiteitenkalender op onze nieuwsbrief De Pommel en bij de activiteiten.