werkgroep Wilde planten

De werkgroep houdt zich bezig met het ontdekken, bewonderen en op naam brengen van wilde planten in de gemeente Eemsmond en daarbuiten. Kwetsbare soorten worden in kaart gebracht en gevolgd.
Wij brengen dit in de praktijk door de organisatie van enkele zomeravondfietstochten en een excursie naar een interessante plek of tuin met veel wilde planten en een rondleiding.

De fietstochten vertrekken ’s zomers om 19:00 uur vanaf het NS station in Uithuizen en we proberen om 21:30 uur weer terug te zijn. Voor 2019 zijn onderstaande data gepland. De planning is voorlopig, u dient dus contact op te nemen met de coördinator Johanna Klatter om u op te geven en van haar te horen of er voldoende deelnemers zijn: klatter9@planet.nl of bel (0595)432953.

  • Woensdag 15 mei 2019, thema: genieten van het bloeiend Fluitenkruid en stinsenplanten bij de Rensumaborg.
  • Woensdag 29 mei 2019. Doodstil, flora aan de Trekweg langs het Boterdiep en in Rottum muurplanten van de kloostermuur.
  • Woensdag 12 juni 2019: langs het Meedstermaar naar Oldenzijl.
  • Woensdag 26 juni 2019: Lauwersweg, langs de buitendijk naar Noordpolderzijl, kijken hoe de zwartsteelvaren erbij staat na de renovaie van de oude sluis.

Om organisatorische redenen houden we de groep klein, streven is een maximum van ongeveer 10 fietsers. Neem zelf iets te eten/drinken mee voor onderweg.
Omtrent de data van de fietstochten wordt je op de hoogte gehouden door de coördinator en/of via de website.
Wil je meer weten over onze activiteiten of misschien lid worden van de werkgroep Wilde planten, informeer bij de werkgroepcoördinator Johanna Klatter: klatter9@planet.nl of (0595)432953.