Nieuwsblad

Ons nieuwsblad heet De Pommel, de Groningse naam voor lisdodde. Het blad verschijnt 2x per jaar in A5 formaat: eind juni en eind december.
In de Pommel staan verslagen van onze activiteiten en andere natuurberichten.
Op de achterkant staat de activiteitenkalender voor het komende halfjaar.

Contact
Heb je kopy (tekst en/of foto) of aanvullingen, verbeteringen en/of suggesties voor De Pommel, mail ze naar de redactie.

Laatste edities
* De Pommel december 2023 (pdf)
* De Pommel juni 2023 (pdf)
* De_Pommel december 2022 (pdf)

Adverteren?
Als je onze afdeling met haar natuuractiviteiten wilt steunen, kan je een advertentie plaatsen in de Pommel. Deze heeft een oplage van ca. 130 die bestemd is voor ruim 100 leden en sympathisanten. De rest wordt aangeboden als promotiemateriaal. Vraag naar mogelijkheden via: ivnnoordgroningen@hotmail.com

1 pagina A5-formaat    € 50
1/2 pagina A5 formaat € 25
1/4 pagina A5-formaat € 12,50