Over de afdeling

IVN Noord-Groningen is een vereniging voor mensen die de natuur een warm hart toedragen en is gericht op natuurbeleving, duurzaamheid en betrokkenheid. Jaarlijks organiseren wij excursies, lezingen, natuurwerkdagen en jeugdactiviteiten. Op jaar- en/of promotiemarkten brengen wij graag ons programma onder de aandacht van het grote publiek. De activiteiten worden bekend gemaakt via onze nieuwsblad (De Pommel), deze website en de regionale pers.

IVN Noord-Groningen is op 17 januari 1990 opgericht en staat ingeschreven bij de KvK Noord-Nederland onder nummer 40025975.
Sinds 1 januari 2022 is de werkgroep Natuur- en MilieuEducatie (NME) uit Winsum onderdeel geworden van IVN Noord-Groningen. Deze werkgroep verzorgt buitenlessen voor schoolklassen in en rond Winsum.

Alle werkzaamheden binnen de afdeling worden door vrijwilligers uitgevoerd.

Inkomsten ontvangt IVN Noord-Groningen uit haar ledenbestand. Per 1 januari 2023 telde de afdeling 109 sympathisanten verdeeld over IVN-leden, huisgenootleden, jeugdleden en donateurs. Naast contributiegelden ontvangt de vereniging inkomsten uit eventuele advertenties in onze nieuwsbrief, subsidies en giften.

De vereniging is fiscaal een ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Om aangewezen te worden als ANBI dient de instelling een jaarrapport te publiceren dat inzicht geeft in de werkwijze van de afdeling om de doelstellingen te bereiken (Jaarverslag). Tevens dient jaarlijks een financiële verantwoording afgelegd te worden.
Als een instelling door de belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).
De jaarlijkse verantwoording van IVN Noord-Groningen staat in onderstaande documenten. Voor vragen over het Jaarverslag mail naar de secretaris en bij vragen over het financieel verslag naar de penningmeester.