Biodiversiteit

Symposium Mooi Hogeland !?

Noord Groningen 20 maart 2023

Op zaterdag 15 april organiseren Wierde & Dijk, het Groenplatform en de gemeente Het Hogeland in samenwerking met Vakland Het Hogeland en Terra VO het symposium ‘Mooi Hogeland!? – samen werken aan herstel van biodiversiteit’ in het Terra college in Winsum.

Biologe Attie Bos is de dagvoorzitter. Ecoloog prof. dr. Louise Vet (foto) is de hoofdspreker. Zij gaat in op het belang van biodiversiteitsherstel en de vraag hoe de biodiversiteit (ook) in Het Hogeland hersteld kan worden. En hoe inwoners, agrariërs en gemeente – de samenleving – hieraan kunnen bijdragen. Verder is er een forumgesprek, een informatiemarkt en er zijn workshops.

Louise Vet is emeritus hoogleraar ecologie en is voorzitter van het (landelijke) Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Zij gaat na haar presentatie in gesprek met Jasper Tiemens (projectleider natuur en landbouw van Natuur- en Milieufederatie Groningen), Lammert Westerhuis (Voorzitter LTO Noord, afd. Hogeland), Stefan van Keijzerswaard (wethouder gemeente Het Hogeland) en Piet Glas (bio-boer, ex-bestuurslid Wierde & Dijk) over biodiversiteitsherstel. Deelnemers aan het symposium kunnen ook vragen stellen aan de forumleden.

Locatie en opgave

Het symposium is in het Terra college in Winsum (locatie Hamrik 4A) van 09.00 tot 15.30 uur. Deelname aan het symposium en de workshops is gratis. Wel is opgave vooraf nodig.
Belangstellenden kunnen zich uiterlijk 10 april aanmelden voor het symposium en de workshops via het formulier op www.vaklandhethogeland.nl/cursus_type/symposium-mooi-hogeland/.
Meer informatie over alle programmaonderdelen staat ook op deze pagina.

Workshops en Informatiemarkt

Na de lunch meedoen kan je meedoen aan één of twee workshops. Je kan kiezen uit:
1. Landschapsbeheer in de provincie Groningen
2. 30 jaar groenparticipatie in de Appelhof
3. Klimaatvriendelijk tuinieren
4. Natuureducatie op school: ga je mee naar buiten?
5. De groene schoolomgeving
6. Waterschap en biodiversiteit
7. Een diervriendelijke tuin en
8. Streekeigen beplanting.

En er is een informatiemarkt met kramen van Landschapsbeheer Groningen, project Botterdaip, gemeente Het Hogeland, Wierde & Dijk, Groenplatform In het Hogeland, Vakland Het Hogeland en Vleermuiswerkgroep Groningen.

Ontdek meer over

Deel deze pagina