Algemene Ledenvergadering

Noord Groningen 21 maart 2023

Wanneer: 24 april 2023
Tijd: start 19.30 uur
Plaats: St Vincentiusgebouw – St Vincentiusstraat 5 in Uithuizen

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen jaarvergadering 09-03-2022
4. Jaarverslag 2022 door secretaris
5. Verslag kascommissie + voorstel kascommissie 2023
6. Jaarrekening 2022 en begroting 2023 + vragen aan penningmeester
7. 40 jaar lidmaatschap Johanna
8. Bedankje Johan van de Werff voor het maken vd Pommel
9. In memoriam: Regien Bosman
10. Kandidaatstelling voor bestuur: voordracht voorzitter Larry Gardiner
11. Kandidaatstelling voor bestuur: voordracht bestuursleden Hilde, Auko en Johanna
12. Afscheid huidige bestuur
13. Rondvraag
14. Sluiting van de vergadering
15. Informeel samenzijn

Kom je ook? Je aanwezigheid en betrokkenheid wordt zeer op prijs gesteld!

Deel deze pagina