Nijmegen, Rijk van
Natuur
dinsdag12sep2017

Natuurgidsenopleiding 2018 - 2019

De opleiding tot IVN natuurgids omvat circa 50 bijeenkomsten tijdens de periode januari 2018 tot juli 2019. De 24 lesavonden vinden plaats op donderdagavond, gemiddeld 1 x per 2 weken. Met vakanties is zoveel mogelijk rekening gehouden in de programmering. Op zaterdagen volgend op de lesavonden vindt er een buitenactiviteit plaats. Er wordt gewerkt met een digitale lesmap, eigen onderzoeksgebied, thuisopdrachten, proefexcursies, stMeidoornbloemages met verslag bij een of meer werkgroepen van IVN Rijk van Nijmegen, mentor-bijeenkomsten, tussenopdrachten en een educatieve eindopdracht op het eind. Een en ander wordt vastgelegd in een te beoordelen leerwerkmap. De opleiding vraagt van deelnemers een tijdsinvestering van 5 tot 8 uur per week over anderhalf jaar.

Wat verwacht IVN van deelnemers aan de opleiding?

 • Op langere termijn: de intentie om zich na de opleiding en wellicht ook al tijdens de opleiding in te zetten voor natuuractiviteiten van onze afdeling.
 • Op korte termijn: de tijd en motivatie om zich gedurende anderhalf jaar in te zetten voor de opleiding inclusief bijkomende individuele en groepsopdrachten.
 • Affiniteit op het gebied van natuuraspecten, duurzaamheid en milieuproblematiek.
 • Digitale basisvaardigheden op het gebied van tekstverwerking, e-mail en internetgebruik.
 • Een goede samenwerking tussen cursisten onderling, tussen cursisten en cursusleiding.
 • Lidmaatschap van onze afdeling vanaf het moment van deelname.

Wat mag een deelnemer van de opleiding verwachten?

 • Een deskundig docententeam bestaande uit vrijwilligers vanuit de afdeling, aangevuld met gastdocenten. Hierdoor wordt een basiskennis van veldbiologie en ecologie van de regio Nijmegen, van duurzame ontwikkeling en milieuproblematiek verkregen, naast voldoende vaardigheden om excursiedeelnemers van alle leeftijden te boeien
 • Een goede ondersteuning en begeleiding tijdens bijeenkomsten en door mentoren tijdens het werken in mentorgroepen.
 • Een landelijk erkend diploma.
 • Opname binnen een bestaande werkgroep van onze afdeling.
 • Regelmatig contact met mensen met hart voor de natuur.

Natuurontbijt 2016De opleiding is niet vrijblijvend. Verwacht wordt dat deelnemers zoveel mogelijk aanwezig zijn, met een ondergrens van 85%. Als tijdens de opleiding duidelijk wordt dat om redenen een diploma niet haalbaar is, wordt gezamenlijk gekeken naar de mogelijkheid van deelname aan ander vrijwilligerswerk binnen de afdeling.
Ook na het behalen van het diploma wordt deelname aan de activiteiten van IVN Rijk van Nijmegen in de vorm van lidmaatschap van een werkgroep verwacht.

De opleidings- en materiaalkosten voor de opleiding bedragen € 550,- De cursist betaalt € 275,- en de afdeling legt daar hetzelfde bedrag op toe. Indien de cursist na het afronden van de opleiding afziet van actieve inzet voor de afdeling, wordt de bijdrage van de afdeling alsnog in rekening gebracht.
De opleiding gaaBruine kikker in de Bruukt 18 januari 2018 van start met maximaal 45 deelnemers, na selectiegesprekken. De minimumleeftijd is 17 jaar.

Aanmelding is niet meer mogelijk, want de opleiding is vol!