Praktisch Natuurbeheer

De werkgroep Praktisch Natuurbeheer houdt zich bezig met beheers- en onderhoudswerkzaamheden in natuurgebieden in het Rijk van Nijmegen.

Het doel is om de biotopen van een aantal kwetsbare soorten planten en dieren in stand te houden die worden bedreigd door natuurlijke ontwikkelingen, zoals het dichtgroeien met bomen en struiken of door menselijke oorzaken, zoals vermesting, vergrassing en verbraming. Ook het in stand houden van een aantal elementen uit de ‘groene cultuur’ (hoogstamboomgaarden, knotwilgen) behoort tot de taken van deze werkgroep. Met name waar terreinbeheerders geen tijd hebben voor dit soort activiteiten springen wij bij.

Onze werkgebieden

Kleinschalig en met de hand: dat maakt het verschil!

De werkgroep Praktisch Natuurbeheer werkt in een aantal heel verschillende gebieden in en rond Nijmegen. De meeste natuurgebieden zijn eigendom van Staatsbosbeheer.
Zo zijn er een aantal hoogstam-boomgaarden die zonder snoeibeurt verloren zouden gaan.
We werken op verschillende deelgebieden van het plan ‘Heiderijk’ op de stuwwal. Op de hei gaat het vooral om het open houden van het gebied door het snoeien van jonge boompjes. Schapen kunnen door begrazing een heidegebied ook openhouden, maar wij laten selectief de boompjes staan die belangrijk zijn voor het insectenleven.
Ook werken we in het stapsteengebied ‘t Zwanenbroekje’, gelegen op de overgang van de stuwwal naar het open landschap van de Ooijpolder.
Ons verst van Nijmegen gelegen werkterrein is het Natura2000 gebied ‘De Bruuk’, waar het moerassige gebied opengehouden wordt. Machines zakken hier weg, maar wij met onze laarzen kunnen hier goed uit de voeten!

Op een aantal van onze werkgebieden houden we vlechtheggen bij als landschapselement. Dergelijk beheer is arbeidsintensief en wordt daarom door professionele natuurbeheerders niet gedaan. Een paar van onze heggenvlechters doen als team ‘Aan Elkaar Gehegd’ zelfs mee aan demonstraties en wedstrijden heggenvlechten.

We werken uitsluitend met handgereedschap en dus kleinschalig. Iedereen die zin heeft om samen buiten in de natuur te werken, in vaak oneffen terrein, is welkom als vrijwilliger bij de werkgroep Praktisch Natuurbeheer. Je kan hiervoor contact opnemen met coördinator: Bert Puijk, via pn@ivnnijmegen.nl.

 

Verslagen van de werkochtenden en meer informatie over de werkgebieden staan op de site van de werkgroep Praktisch Natuurbeheer.