Groen en Ruimte

De werkgroep Groen en Ruimte ziet een belangrijke taak voor zichzelf weggelegd op het terrein van gemeentelijk en provinciaal natuur- en milieubeleid. Zij neemt deel in diverse platforms, klankbordgroepen en thema-overleggen met ambtenaren en met andere organisaties.

Belangrijkste thema is momenteel: water & groen in de stad. Een belangrijke doelgroep voor onze werkgroep bestaat uit beleidsmakers (politici) en uitvoerders (ambtenaren). Daarnaast organiseert de werkgroep voor belangstellenden excursies waarbij milieu en ‘groen in de stad’ centraal staan.

Bea Peeters, de coördinator van Groen en Ruimte wil graag belangstellenden meer vertellen over de activiteiten. Zij is bereikbaar op telefoon (024) 344 40 35 of via groenenruimte@ivnnijmegen.nl