Samenwerking

Het werkgebied van IVN Rijk van Nijmegen omvat de gemeenten Nijmegen, Beuningen (oost van de A50), Wijchen, Heumen, Berg en Dal (Groesbeek, Millingen aan de Rijn, Ubbergen) en Mook en Middelaar (stuwwal). Een grote verscheidenheid aan landschappen kenmerkt het gebied: de rivieren met hun uiterwaarden, de stuwwallen met hun bossen en heidevelden, de vennen en de polders.

IVN Rijk van Nijmegen trekt in haar werkgebied geregeld samen op met een aantal ‘partner’ organisaties.

Veel van onze excursies vinden plaats op terreinen van Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. Met de plaatselijke afdelingen van Groei & Bloei en KNNV organiseren we gezamenlijk enkele excursies, cursussen en lezingen. De IVN werkgroep Praktisch Natuurbeheer werkt o.a. in natuurgebied De Bruuk, een tweetal hoogstamboomgaarden en deelgebieden van Heiderijk, die alle onder beheer vallen van Staatsbosbeheer. Ook in natuurgebied ’t Zwanenbroekje is de werkgroep actief. In ‘t Zwanenbroekje vindt in juni ook de jaarlijkse IVN Slootjesdag plaats.