ANBI

IVN is door de belastingdienst erkend als ANBI.

Dit betekent dat giften, nalatenschappen e.d. voor de goede gever en voor de ontvanger (IVN) onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van de heffing van schenkingsrecht en aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Giften, nalatenschappen e.d. aan IVN Rijk van Nijmegen vallen onder deze regeling.

De Belastingdienst heeft ons de verplichting opgelegd nader omschreven informatie op onze website te publiceren. De gegevens zijn hieronder vermeld:

Naam

IVN  Afdeling Rijk van Nijmegen

RSIN nummer

803118363

Adres

De Bastei, Waalkade 83, 6511 XR Nijmegen

Email

info@ivnnijmegen.nl

Internet

www.ivnnijmegen.nl

Bestuur

Zie website onder Contact / Contactgegevens Bestuursleden.

Beloningsbeleid

Alle leden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun inzet.

Beleidsplan

Is verwerkt in het jaarverslag. Zie website onder Jaarverslag, Statuten en Huishoudelijk reglement.

Doelstelling

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie. Dit doen we met zo'n twintigduizend betrokken leden en een enorm netwerk van groene professionals. Dat maakt IVN een unieke partner in duurzaamheid en verantwoord ondernemen.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Is verwerkt in het jaarverslag. Zie website onder Jaarverslag, Statuten en Huishoudelijk reglement.

Financiële verantwoording

Is verwerkt in het jaarverslag. Zie website onder Jaarverslag, Statuten en Huishoudelijk reglement.