Vogels

Slaapplaatsentelling van Grote Zilverreigers en Aalscholvers op vrijdag 17 febr. 2023

Nieuwkoop 1 maart 2023

Beste waarnemers en belangstellenden,

Alle posten waren op 17 febr. jl. bezet en alleen Peter stond alleen aan de Hollandse kade.
De resultaten waren als volgtt:

 • Joke en Yfke hadden bij het Veenwater op de hoek van de Oude Spoorbaan/Hogedijk 9 Grote Zilverreigers.
 • Jos Pow zag in het bosje achter aannemer Koeleman aan de Kromme Mijdrecht 5 Grote Zilverreigers een slaapplaats innemen.
 • Hans en Joop stonden op de Hogedijk aan de achterkant van de Groene Jonker om die omgeving in de gaten tee houden.
  Bijna altijd hadden ze daar 1 Grote Zilverreiger, maar zelf die liet zich nu niet zien.
 • Kars stond met Jan langs de Kromme Mijdrecht achter voorheen camping De Visotter. Zij hadden er bij elkaar 24 geteld en daarvaan vloog dee helft ongeveerweer op om buiten hun zicht een slaapplaats in te nemen.
 • Jan Vork postte op de Uitweg en zag vandaar 6 Aalscholvers vanuit Werstveen naar De Pot trekken en daarnaast nog eens 3 Lepelaars richting Groene Jonker gaan.
 • Peter stond aan de Hollandsekade en zag vanaf daar zeker 14 Aalscholvers De Pot in gaan en 1 á 2 Grote Zilverreigers.
 • Job en Pauline zagen vanaf het parkeerplaatsje De Koekoek in De Meije 17 Grote Zilverreiger naar De Gaatjes van Apeldoorn trekken.
 • In het zuiden moest er gepuzzeld worden, maar met elkaar zijn daar zeker een 108 Grote Zilverreigers gaan slapen.
 • In het Ondiep hebben er geen geslapen. Waarschijnlijk nog te veel Riet maaiwerkzaamheden.

Totaal hebben we dus een 163 Grote Zilverreigers geeteld en een 20 Aalcholvers.
In de bijlage kan je de verdeling zien. Res.Sl.Pl.tellingen Grote Zilverreigers

Allen weer heel hartelijk dank voor jullie grote inzet en op naar de slaapplaatsentelling in de winter van 2023-24

Met vriendelijk groet,

Joop

Ontdek meer over

Deel deze pagina