Nieuwe nestkastjes voor de vogels in Ter Aar Vogels

Nationale tuinvogeltelling 2024

Nieuwkoop 20 januari 2024

Tuinen vormen in het dicht bebouwde, maar zeer diverse, Nederland een steeds belangrijker overwinteringsplek voor allerlei vogelsoorten. Daarom organiseren Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland jaarlijks in januari de Nationale Tuinvogeltelling.

Doel
Aantallen en verspreiding vaststellen van in tuinen overwinterende vogelsoorten.

Welke soorten
Alle soorten die zich in of vlak bij de tuin ophouden en dus een ‘relatie’ met de tuin hebben. Hoog overvliegende vogels worden niet geteld.

Werkwijze

Uw vogels tellen in 3 gemakkelijke stappen:

1. Tel op vrijdag 24, zaterdag 25 of zondag 26 januari één keer een half uur de vogels in uw tuin of op uw balkon. Vliegen de vogels alleen maar over uw tuin? Die tellen niet mee. Scholen, kinderboerderijen en andere groepen kunnen eventueel al van tevoren tellen op een moment dat hun schikt.

2. Noteer alle waarnemingen van een soort in uw tuin of op uw balkon. Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loopt u het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die u tegelijk hebt gezien. Dus: ziet u in uw tel-halfuur 3 koolmezen tegelijk en even later 5 koolmezen? Dan geeft u door: 5 koolmezen.

3. Uw telling geeft u gemakkelijk door via de web-app mijntuinvogeltelling.nl of via tuinvogeltelling.nl. Het telformulier staat dan voor u klaar. Vul uw telling uiterlijk maandagochtend 30 januari in vóór 12 uur.

Kort samengevat:

  • Telling in derde weekend van januari
  • Ga voor het raam zitten of op het balkon, met uitzicht op de tuin
  • Tel precies een half uur
  • Noteer per soort het hoogste aantal dat tegelijkertijd is waargenomen

Geef online door via de app van de tuinvogeltelling of via www.tuinvogeltelling.nl

Ontdek meer over

Deel deze pagina