Vogelexcursies voor leden

Het doel van de IVN Vogelwerkgroep is: kennis opdoen/vergroten en kennis uitwisselen/overdragen.

Voorafgaand aan de excursies ontvangen de deelnemers informatie over de mogelijk aanwezige vogels.

De geplande excursies in 2022 (voor leden) zijn:

Dag

Datum    

Gebied

Zondag

30 jan

Lage Vuursche

Zaterdag

26 feb

Arkemheen

Zondag

27 mrt 

Beukenburg

Zaterdag

30 apr

Doove gat

Zondag

29 mei

Kootwijk

Zaterdag

25 jun

Zouwenboezem (avondexcursie)

 

juli

geen excursie

Zondag

28 aug

Everdingen

Zaterdag

24 sep

Tiengemeten

Zondag

30 okt

Pier van IJmuiden eo                                               

Zaterdag

26 nov

Nog te bepalen
Zondag 18 dec Nog te bepalen

Vogelexcursies starten om 9.00 uur bij Jack's  Grillhouse

Altijd laatste zaterdag of zondag van de maand, om en om

Coördinatoren 

Nelleke Both n.both@hetnet.nl
Martin van Genderen martinvangenderen@ziggo.nl