Onze afdeling

 

ANBI status

ANBI IVN is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een instelling die bijdraagt aan het algemeen nut. Doe je een donatie aan IVN of ben je lid, dan kun je dat bedrag aftrekken van je belastbaar inkomen. Lees meer over ANBI

ANBI algemene gegevens

Gedragscode

Deze is via onderstaande link te openen:

gedragscode_ivn_nieuwegein_sept_2015.pdf
Rol vertrouwenspersoon

Vertrouwensman:     Ton Ikink: vertrouwensman@ivn-nijeo.nl

Vertrouwensvrouw : Everdien Smeenk: vertrouwensvrouw@ivn-nijeo.nl

Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020                        

Agenda ALV 10 september
 
Jaarplan 2020
Jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2019
Jaaroverzicht KNIJ

 

 

Beleidsplan privacy  (algemene verordening gegevensbescherming)

Beleidsplan privacy