Onze afdeling

 

ANBI status

ANBI IVN is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een instelling die bijdraagt aan het algemeen nut. Doe je een donatie aan IVN of ben je lid, dan kun je dat bedrag aftrekken van je belastbaar inkomen. Lees meer over ANBI

Anbi algemene gegevens

Gedragscode

Deze is via onderstaande link te openen:

gedragscode_ivn_nieuwegein_sept_2015.pdf
Rol vertrouwenspersoon

Vertrouwensman:     Ton Ikink: vertrouwensman@ivn-nijeo.nl

Vertrouwensvrouw : Everdien Smeenk: vertrouwensvrouw@ivn-nijeo.nl

Jaarverslag 2021 en jaarplan 2022                        

Agenda ALV 16 maart 2022  

Verslag IVN ALV 18-3-2021
 
Jaarverslag 2021  
Jaarplan 2022  
Financieel jaarverslag 2021  
KNIJ Jaaroverzicht 2021  
                                        

Statuten

akte van statutenwijziging afdeling IVN Nieuwegein-IJsselstein en omstreken

Beleidsplan privacy  (algemene verordening gegevensbescherming)

Beleidsplan privacy