Onze afdeling

 

ANBI status

ANBI IVN is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een instelling die bijdraagt aan het algemeen nut. Doe je een donatie aan IVN of ben je lid, dan kun je dat bedrag aftrekken van je belastbaar inkomen. Lees meer over ANBI

ANBI algemene gegevens

Gedragscode

Het bestuur is bezig met de voorbereidingen aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG); daarbij is een gedragscode nodig. Deze is via onderstaande link te openen.

Vertrouwenspersoon:
Ton Ikink; ton.ikink@gmail.com

gedragscode_ivn_nieuwegein_sept_2015.pdf

Jaarverslag 2017 en jaarplan 2018

Jaarverslag 2017

Jaarplan 2018

Financieel jaarverslag 2017

Jaarverslag financien 2017

Beleidsplan privacy  (algemene verordening gegevensbescherming)

Beleidsplan privacy