Onze afdeling

 

ANBI status

ANBI IVN is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een instelling die bijdraagt aan het algemeen nut. Doe je een donatie aan IVN of ben je lid, dan kun je dat bedrag aftrekken van je belastbaar inkomen. Lees meer over ANBI

ANBI algemene gegevens

Gedragscode

Deze is via onderstaande link te openen:

gedragscode_ivn_nieuwegein_sept_2015.pdf
Rol vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon:     Ton Ikink: vertrouwensman@ivn-nijeo.nl

Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019                        

Jaarverslag 2018
Jaarplan 2019
Jaaroverzicht Klimaatneutraal IJsselstein 2018

Financieel jaarverslag 2018

Financiëel jaarverslag 2018

Beleidsplan privacy  (algemene verordening gegevensbescherming)

Beleidsplan privacy