Wintergasten

Zondag 17 december gaan wij naar de Bossenwaard, een klein natuurgebiedje, een stuk uiterwaard aan de Lek. Een wandeling om de plas telt nog geen twee kilometer.

In het rivierengebied maak je kans op verschillende meeuwensoorten. En verder kans op o.a. slobeend, krakeend, smient, pijlstaart, wintertaling, tafeleend, kuifeend, bonte strandloper en roofvogels zoals slechtvalk, havik en buizerd.

Vertrek 13.15 uur Jack’s Grillhouse, Parkhout 2 Nieuwegein.
U kunt ook rechtstreeks naar de bestemming rijden. We starten daar om 13.30 uur. Parkeren kan aan de weg, wanneer je de dijk afrijdt. Er zijn geen voorzieningen.

Deelname is gratis, maar graag wel opgeven of je wilt meerijden/zelf rijdt/passagiers kunt meenemen. We proberen zo veel mogelijk te carpoolen. Met de fiets is in dit geval ook zeker mogelijk.

Aanmelden kan via onderstaand email adres.

  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Ja

Publieksactiviteiten

Nieuwegein-IJsselstein e.o.

Ontdek meer over

Deel deze pagina