Werkgroep Groenplatform Peel

In de gemeente Peel en Maas zijn 3 Groenplatformen actief. De 3 platformen bestrijken iedere het gebied van de oude gemeenten.

  • Groenplatform Peel             (oude gemeente Meijel)
  • Groenplatform Middengebied        (oude gemeente Helden)
  • Groenplatform Maasgebied           (oude gemeente Maasbree (Baarlo, Maasbree) en Kessel)

Deze bespreken lokaal alle groenzaken. In een Groenplatform zitten vertegenwoordigers van de gemeente, LLTB, IKL, Bosgroepen, WBE's, Landschapscooperatie, IVN en soms toerisme en landschapsbeheerders als Staatsbosbeheer en Limburgs Landschap.

Voor de acties die voortkomen uit deze platformen is een jaarlijks budget van de gemeente beschikbaar. De zaken waar dit budget aan wordt besteed, wordt bepaald in het Centraal Groenplatform. Hierin zitten een wethouder, ambtenaar met portefuille groen en vertegenwoordigers van de Groenplatformen. De bijdragen aan de projecten bedraagt normaal maximaal 66% van het bedrag van het project.