Werkgroep landschapsonderhoud

Werkgroep landschapsonderhoud

Deze werkgroep kan men het beste typeren als een groep mensen, die een aantal werkzaamheden op gebied van landschap- of natuurbeheer uitvoert.

De werkzaamheden kunnen bestaan uit:

  • het opschonen van poelen;
  • het snoeien van (hoogstam)bomen en struiken;
  • het knotten van bomen;
  • het onderhouden van graften;
  • het opschonen van natuur;
  • het verzorgen van cursussen en/of trainingen m.b.t. bovenstaande;

Bijeenkomsten:
De coördinator plant de werkzaamheden en informeert de leden van de werkgroep. Hij overlegt met Willy Savelberg voor wat betreft de vaktechnische aspecten. De werkzaamheden vinden  plaats op donderdagochtend.

Informatie:
Meer informatie kunt u verkrijgen bij de coördinator van de werkgroep landschapsonderhoud, Fiel Van de Bergh, tel. 043-3644271 fielvandenbergh@hetnet.nl

Heeft u interesse om de leden van de werkgroep behulpzaam te zijn, vraag dan om informatie bij de coördinator.