Onze afdeling IVN Meerssen

Bestuur :         

 

Voorzitter:                   Marianne van den Berg

Penningmeester:       John Bronckers        

Secretaris:                   Jo Lexis

Bestuursleden:         Leo  Voragen

                                    Riekie Notten-Houben

                                    Nicole Cordewener: PR en website-beheer

                                    Frans van de Kragt

  • Secretariaat : adres: Burchtstraat 41  6241CR  Bunde
  • telefoon: 06 29178733                     
  • e-mail: ivnmeerssen@gmail.com

 

Wijziging/opzeggen lidmaatschap:

Het lidmaatschap wordt steeds voor een jaar aangegaan en duurt van januari tot januari van enig jaar.  Wijzigingen of opzegging van het lidmaatschap van IVN Meerssen dienen voor eind november doorgegeven te worden aan de ledenadministratie.

Ledenadministratie    

John Bronckers : johnbronckers@hetnet.nl   tel: 0641857316 of 043 3644111            

Rekeningnummer

NL20 RABO 0132 6840 55

Verenigingsblad

4x per jaar wordt de "Nieuwsbrief" uitgebracht.                                   

redactie-adres zie: secretariaat (boven)

ANBI

IVN Meerssen heeft de ANBI status ;

Wat betekent dat?

In de wettelijke definitie is sprake van een ANBI als een instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden.

Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

Vertrouwenspersoon

IVN Meerssen is aangesloten bij de regionale vertrouwenscommissie Maas&Mergelland. Hier kunt u terecht voor advies in geval van problemen/klachten op het gebied van grensoverschrijdend (seksueel) gedrag. Wij gaan er van uit dat u in eerste instantie contact opneemt met de desbetreffende vrijwilliger en/of het bestuur van IVN Meerssen om de zaak op te lossen. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u terecht bij deze vertrouwenscommissie.

Regionale vertrouwenscommissie

Resie Voncken, IVN Heuvelland/Voerendaal: resievoncken@hotmail.com  

Carlo Poolen, IVN Maastricht: carlopoolen@home.nl

Jacques Seezink, IVN Vijlen-Vaals:   jacquesseezink@gmail.com              

Zie ook de notitie : in veilige handen: https://www.ivn.nl/afdeling/meerssen/in-veilige-handen