aanmelding als Lid van IVN Meerssen

Ondergetekende

Meldt zich hierbij aan als lid van IVN Meerssen, en wel als:

  • A-lid:  € 14 per jaar,  ontvangt 4x per jaar de Nieuwsbrief            
  • B-lid: € 31,00 per jaar, als A, tevens abonnement op de Natuurgids
  • C-lid: €43,00 per jaar, als B, tevens landelijk lid met abonnement op Mens en Natuur
  • D-lid: € 26 per jaar, als A, en landelijk lid met abonnement op Mens en Natuur
  • H-lid: € 5,- per jaar voor huisgenoot

Met ingang van 1 januari 2022 moeten nieuwe leden ook landelijk IVN-lid worden. Het lidmaatschap gaat in als het verschuldigde bedrag is overgemaakt op rekeningnummer NL20 RABO 0132 6840 55  ten name van IVN Meerssen

IVN Meerssen hanteert een privacyreglement

U heeft het privacystatement van IVN Meerssen gelezen en gaat daarmee akkoord. https://www.ivn.nl/afdeling/meerssen/ivn-meerssen-en-uw-privacy