aanmelding als Lid van IVN Meerssen

Ondergetekende

Meldt zich hierbij aan als lid van IVN Meerssen, en wel als:

  • A-lid:  € 14 per jaar,  ontvangt 4x per jaar de Nieuwsbrief            
  • B-lid: € 31,00 per jaar, als A, tevens abonnement op de Natuurgids
  • C-lid: €43,00 per jaar, als B, tevens landelijk lid met abonnement op Mens en Natuur
  • D-lid: € 26 per jaar, als A, en landelijk lid met abonnement op Mens en Natuur
  • H-lid: € 5,- per jaar voor huisgenoot

Het lidmaatschap gaat in als het verschuldigde bedrag is overgemaakt op rekeningnummer NL20 RABO 0132 6840 55  ten name van IVN Meerssen

IVN Meerssen hanteert een privacyreglement

U heeft het privacystatement van IVN Meerssen gelezen en gaat daarmee akkoord. https://www.ivn.nl/afdeling/meerssen/ivn-meerssen-en-uw-privacy