Werkgroepen

IVN-Losser bestaat uit ruim 40 actieve leden, verdeeld over een vijftal werkgroepen:

  • De werkgroep (natuur)gidsen, die voor het publiek wandelingen organiseert en begeleidt. Daarnaast wordt er tenminste één keer per jaar een lezing gegeven voor een breed publiek.
  • De werkgroep schoolgidsen, die jaarlijks twee projecten, één in het voorjaar en één in het najaar, organiseert voor basisscholen in Losser, Overdinkel en de Lutte.
  • De werkgroep kruidentuin, die een kruidentuin onderhoudt op het terrein van het verpleeg- en verzorgingshuis Zorggroep St. Maarten in Losser.
  • De werkgroep vlinders, die onderzoek doet naar (nacht)vlinders.
  • De werkgroep cursussen houdt zich bezig met het opzetten en uitvoeren van cursussen.

Sinds begin 2016 is er, in samenwerking met de IVN, afdeling Oldenzaal, nog een werkgroep actief, speciaal voor (groot)ouder4s met hun (klein)kinderen.  Namelijk de werkgroep Scharrelkids.

Halverwege 2017 zijn de werkgroepen Landschapsbeheer  (onderhoud Duivelshof) en Buitengebied (meedenken ruimtelijke ordening omgeving Losser) helaas opgeheven.

In het verleden bestond er nog de vogelwerkgroep. Deze is sinds november 2009 geen onderdeel meer van de IVN - Losser.

(laatste wijziging 30 januari 2018)