Werkgroep Natuurgidsen

De natuurgidsen verzorgen wandelingen, fietstochten, plantenkijkdagen, tentoonstellingen, excursies en lezingen.

Daarvoor worden beschrijvingen, brochures en kaarten gemaakt. Ook treden zij op als natuurgids voor Natuurmonumenten en voor het Landschap Overijssel.

Op aanvraag verzorgen zij tevens wandelingen door het Arboretum Poortbulten en andere natuurgebieden.

De groep tracht door bijscholing en cursussen de kennis van natuur en milieu op peil te houden en te vergroten.

Contactpersoon: vacature

(laatste wijziging 10-08-2017)