ANBI

IVN, afdeling Losser, staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent, dat IVN geen belasting hoeft te betalen over giften en schenkingen, en dat leden en donateurs hun bijdrage aan IVN van de belasting mogen aftrekken (bedenk, dat er een drempel is voor het in totaal aan giften af te trekken bedrag). Bestuursleden, evenals alle overige leden van IVN, afdeling Losser, ontvangen  geen vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de vereniging.

Vanaf 1 januari 2014 veranderde de regelgeving voor ANBI's. Er kwamen een aantal nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Met ingang van 1 januari 2014 moesten er gegevens openbaar worden gemaakt via de internetsite. Nieuw zijn o.a. het RSIN (zie hieronder), de doelstelling, het beleidsplan en de financiële verantwoording (zie onder jaarverslagen).

IVN, afdeling Losser, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder de naam "IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling Losser", nummer 40075391. Het "Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer" (RSIN), voorheen fiscaal nummer genoemd, is: 8026.921.87.

(laatste wijziging 06-10-2016)