Gelderse Hout

Wandelroute Gelderse Hout
De lengte van deze wandeling is circa 3 km.
Het Gelderse Hout een 35 jaar oud bos met een kalk- en voedselrijke, vochtige bodem. Dagelijks wordt het bos gebruikt om te wandelen, fietsen en honden te laten zwemmen.
In samenwerking met Staatsbosbeheer is door de IVN-werkgroep een bijzondere wandelroute ontwikkeld. Daarvoor werd een nieuw wandelpad aangelegd, diagonaal slingerend door het bos.
Een IVN-werkgroep heeft het bos uitgebreid verkend. Veel tijd is besteed aan het determineren van paddenstoelen, mossen en vleermuizen. Er zijn veel interessante en soms bijzondere soorten ontdekt.
De wandelroute is gemarkeerd met genummerde IVN-palen (gele kop, groen IVN-plaatje). In een folder leest u wat er rond die palen te beleven en te ontdekken is. De folder bevat veel leuke informatie en mooie pentekeningen. Het is een echt hebbeding. Hij is verkrijgbaar in de bibliotheek of via de onderstaande link te downloaden.
Dit pad en folder is in 2007 afgerond. Streven is om de route in de nabije toekomst een facelift te geven, oa door het plaatsen van nieuwe palen met QRcodes.
 
Het Gelderse Hout is onderdeel van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Deze verbindt de Oostvaardersplassen, Hollandse Hout en Gelderse Hout met het Ketelmeer en de natuurgebieden in de kop van Overijssel. Aangelegde ecologische zones zorgen ervoor dat de dieren zich kunnen verplaatsen, ook langs moeilijk passeerbare gebieden zoals bruggen en industrieterreinen. 
Het onderzoek van de IVN-werkgroep maakte deel uit van een landelijk IVN-project, de “Beleef de Natuur atlas”. Dit project was onderdeel van de IVN-campagne Natuurnetwerk. De campagne werd gesponsord door de Nationale Postcode Loterij en het ministerie van LNV.

ls_natuurpaden_folder_natuurpad_gelderse_hout.pdf