PS verkiezingen IVN Klimaat en duurzaamheid

Geef de natuur jouw stem

IVN 1 maart 2023

Heb jij snel en makkelijk toegang tot natuur in jouw buurt? Hebben we voldoende water tijdens droogte? En hoe zorgen we ervoor dat landbouw en natuur elkaar versterken? Dit zijn allemaal onderwerpen waar jij invloed op kunt uitoefenen met je stem op 15 maart tijdens de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Spreek je uit voor de natuur en kies voor een gezond, natuurrijk en duurzaam Nederland. We delen vier tips om je op weg te helpen.

Wat kan jij doen?

1. Onderzoek de partijen. Bekijk de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen en lees wat zij willen doen aan beleid rond natuur. Om je te helpen, kan je ook een van de stemhulpen gebruiken: Mijn Stem en Kieskompas.

2. Praat over de verkiezingen met je omgeving. Nog niet iedereen weet wat de verkiezingen op 15 maart precies inhouden. Of waarom deze verkiezingen belangrijk zijn voor de natuur. Ga met vrienden en familie in gesprek en deel wat zij kunnen doen om natuurlijk te stemmen.

3. Woon een verkiezingsdebat bij en hoor hoe verschillende partijen denken over belangrijke thema’s, zoals klimaat, natuur, water, landbouw en energie.

4. Download de Natuurlijk stemmen poster en hang ‘m op je raam!

Download de poster
Download de poster

Wat houden de verkiezingen in?

Het is een hele mond vol, die Provinciale Staten -en Waterschapsverkiezingen, en het blijft voor velen een wat abstract gebeuren. In onderstaande artikelen lees je meer over wat deze verkiezingen betekenen.

  • Annie van de Pas van de Natuur & Milieufederaties vertelt waarom het uitmaakt wie er in het provinciebestuur zit: ‘Een actieve provincie heeft bijvoorbeeld inpassingsbevoegdheid om in te grijpen als een regio of gemeente haar klimaatambities niet waarmaakt en er zo voor te zorgen dat de doelen toch gerealiseerd worden.’ Ook kiezen de leden van de Provinciale Staten eens in de vier jaar de Eerste Kamer. Dat betekent dat je indirect invloed hebt op de samenstelling van de Eerste Kamer en welke ingediende wetten (ingediend door de Tweede Kamer) daadwerkelijk in werking gaan treden.
  • Paulien van VanafHier en Hans Vollaard, waterschapexpert bij de Universiteit Utrecht, leggen uit wat de waterschapsverkiezingen betekenen voor jou: ‘Met de klimaatverandering, overstromingen, en droogte wordt het werk van de waterschappen alleen maar belangrijker.’

Overzicht verkiezingsdebatten

Het belang van natuur

De natuur staat sterk onder druk en de afstand tussen mens en natuur is niet eerder zo groot geweest. De biodiversiteit is de afgelopen decennia met meer dan 50% afgenomen en ook in ons dagelijks leven is de natuur grotendeels verdwenen. Wij brengen het klimaat zó uit balans, dat we op de lange termijn ons eigen leefklimaat in gevaar brengen. Terwijl de natuur ons zoveel brengt! Tienduizenden onderzoeken hebben aangetoond dat natuur van grote invloed is op fysiek, mentaal en emotioneel functioneren van mensen. Daarbij levert de natuur ‘ecosysteemdiensten’ aan de mens zoals een schonere lucht, voedsel, verkoeling en de opname van CO2. En, we vergeten het soms een beetje, wij zijn zélf onderdeel van de natuur. Samen werken we aan een samenleving waar natuur weer vanzelfsprekend is.

Ontdek meer over

Deel deze pagina