Bergbos

In de beginjaren van Lelystad werd de plaats waar nu het bergbos is gebruikt voor het storten van hoofdzakelijk bouwafval. Deze hoop afval is afgedekt met grond en beplant met bomen waardoor de natuur verder zijn werk deed en uitgegroeid tot een prachtig stukje gevarieerde natuur. Met hoogte verschillen van enkele 10 tallen meters is in betrekkelijk korte tijd dit 12 hectare unieke stuk bos van Flevoland in het Lelystadse biologische landbouwgebied aan de Bronsweg ontstaan.
Dit bos, bovenop een hoop bouwafval van stenen en beton doet zijn naam eer aan. Om en op deze berg bestaat een gevarieerde flora en fauna. Hier zorgt variatie in reliëf voor variatie in natuur. Een deel van het Bergbos is inmiddels zelfs aangewezen als reservaat. Daardoor krijgt de natuur hier de kans om zelf te ontwikkelen. Het Bergbos is één van de gemeentelijke bosgebieden en toegankelijk voor wandelaars, ruiters, mountainbikers en natuurgenieters.
Ooit was dit bosgebiedje de eerste stortplaats van bouwafval in Lelystad. Heel wat kippenhokken en schuurtjes in de stad zijn destijds gebouwd van materiaal dat hier verzameld werd. Toen de stortplaats vol was kreeg het een bos- en natuurbestemming. Het afval werd met een grondlaag afgedekt en het resultaat ervaart u in het Bergbos! Het is het hoogste bos van Lelystad én Flevoland. Vanaf de top heeft u een mooi uitzicht over de biologisch beteelde akkers van de Tuin van Lelystad.
Het Bergbos is ieder seizoen anders. In de winter verstilde natuur, silhouetten van kale bomen (onder andere wilgen en populieren uit de begintijd van het Bergbos maar ook eiken en essen) en struiken (zoals kornoelje, lijsterbes, meidoorn, vogelkers) geven hun geheimen in dit seizoen prijs. Onder andere korstmossen op het schors van takken en stammen en verlaten nesten. Hoog in de boom het grote nest van een ekster, een paar meter boven de grond het wat slordige nest van de merel. Wintergasten zoals kramsvogels en koperwieken bezoeken het Bergbos om zich te goed te doen aan de vruchten.
In de lente is het Bergbos uitbundig en  fris groen, vogels fluiten het hoogste lied! Mezen maken gebruik van de nestkasten die in het Bergbos hangen. Padden, groene kikkers en de kleine watersalamanders zetten hun eitjes af in de poelen. In juni kunt u genieten van de prachtige (beschermde) paarse rietorchis. Zomers is het groen allemaal wat volwassener. Nu zijn ook libellen en juffers actief boven de poelen. De lentebloei wordt gevolgd door vruchten en zaden maar langs de wandelpaden bloeien nog volop wilde zomerbloemen. Jonge vogels zijn volwassen geworden, een ree drinkt uit een van de poelen en tegen de hellingen het fijne kant van varenbladen. De herfst beleven in het Bergbos is bijzonder, zeker op zo’n stille, wat nevelige herfstdag. Volop vruchten en vogels, de vochtige geuren van verteerd blad, paddestoelen waaronder heel bijzondere …….
Door snoeihout te verzamelen op één plek ontstaan takkenrillen. Overal in het Bergbos ziet u ze liggen. In die takkenrillen broeden vogels zoals het roodborstje en merels, een egel vindt er beschutting om te overwinteren. Maar ook kleine zoogdieren zoals muizen maken gebruik van zo’n takkenril. Op deze manier krijgt snoeihout een tweede leven en biedt zo meer natuur voor hetzelfde geld!