Nestkasten

Nestkasten worden opgehangen om extra nestgelegenheid te creëren voor holenbroeders.

nestkast ivn lelystad
In het Bergbos zijn 15 nestkasten opgehangen. De nestkasten zijn zo opgehangen dat je er gemakkelijk even in kunt kijken.

nestkast ivn lelystad
Het broedseizoen is van begin april tot en met eind juni.
In deze periode wordt er wekelijks gekeken hoe het broeden en de ontwikkeling van de jongen verloopt. De nestkasten worden hoofdzakelijk gebruikt door koolmezen en pimpelmezen.
nestkast ivn lelystadnestkast ivn lelystad
 
Aan het eind van het seizoen wordt aan de hand van de getelde eitjes en de uitgevlogen jongen het broedresultaat berekend.