Ledenadministratie Leeuwarden e.o.

Het lidmaatschap van IVN-afdeling Leeuwarden kost € 24,00 per jaar. De totale contributie wordt jaarlijks automatisch van uw IBAN-rekeningnummer afgeschreven. Hoofdleden ontvangen 4x per jaar het Leeuwenboekje, het contactblad van de IVN-afdeling Leeuwarden, en het landelijke IVN-blad Mens en Natuur. Leden worden uitgenodigd om mee te doen met allerlei activiteiten van IVN-afdeling Leeuwarden. 

Adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven aan Cor de Vries via een e-mail aan secretariaativnleeuwarden@hotmail.com
 

                         Lid worden kan hier