Vogel – natuurexcursie

Het IVN organiseert diverse excursies.

Elke eerste zaterdag van de maand, behalve de maanden juli, augustus en september, wordt er een vogelexcursie georganiseerd waaraan geen kosten verbonden zijn. Heb je belangstelling voor vogels en andere leuke natuurwaarnemingen dan ben je welkom. Geef je naam en emailadres via onderstaand email adres op. We zetten je dan op de maillijst. Enkele dagen voorafgaand aan een vogelexcursie ontvang je een mail met informatie. Opgave per mail is verplicht en de deelname is beperkt tot maximaal 16 personen. We carpoolen vanaf de verzamelplaats. De vergoeding voor het meerijden bedraagt € 7,- per persoon.

In iedere maand dat er een zaterdagsexcursie plaats vindt, organiseren we twee weekenden later, op de zondag, een vogel-/natuurexcursie met een wat pittiger programma. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de excursie langer duurt, vroeger start, de bestemming verder weg ligt of dat we een grotere afstand lopen. Het programma ligt niet altijd van tevoren vast: we spelen in op de omstandigheden. De uitnodiging voor deze excursie, met daarin in ieder geval de starttijd en het verzamelpunt, wordt gemaild naar de natuurliefhebbers die zich voor deze verzendlijst hebben aangemeld. Opgave per mail is verplicht en de deelname is beperkt tot maximaal 12 personen. Er zijn geen kosten aan de excursies verbonden, behalve de carpoolvergoeding van €7,- voor het meerijden.

Organisatie: Wiske Overmaat, Niek van der Zee, Doede de Boer en Linda Veeman.

Voor informatie en plaatsing op de maillijst(en) kun je terecht bij:
vogelaarivnleeuwarden@gmail.com. We lezen deze niet dagelijks uit, dus het kan even duren voordat je antwoord krijgt.