Werkgroepen

De meeste activiteiten van IVN Laarbeek worden voorbereid en uitgevoerd door verschillende werkgroepen.
Deze kleine teams werken zelfstandig binnen de kaders die jaarlijks voor de afdeling worden vastgesteld. De coördinatoren van elke werkgroep overleggen twee maal per jaar over het beleid van de afdeling en de activiteiten die worden georganiseerd.

IVN Laarbeek kent de volgende werkgroepen en teams:
Werkgroep Biodiversiteit
Werkgroep Bomenschouw
Werkgroep Contactavonden
Werkgroep Cursussen
Werkgroep Fotografie - KiekNou -
Werkgroep Planten
Werkgroep Publicaties
Werkgroep Tuin - de Bimd -
Werkgroep Vogels
Werkgroep Wandelingen en Natuurgidsen
Werkgroep Water

Overige Werkgroep Contacten

Projecten die niet binnen een werkgroep kunnen worden uitgevoerd, worden als project opgepakt onder de paraplu van IVN eXtra

Kijk voor de activiteiten die de werkgroepen doen in het menu.