Werkgroep Water

Ga mee op avontuur met de waterwerkgroep. Laarzen aan en op de mooiste plekjes het leven in poelen en andere wateren ontdekken!

De waterwerkgroep inventariseert de poelen en waterlopen in Laarbeek.
Dit doen we door met grote schepnetten in de poel of waterloop te scheppen en te determineren wat er zich aan waterdiertjes (vissen, amfibieën en insecten) bevindt.

Ook letten we op (bijzonderheden) in de plantengroei in en om het water.
Daarnaast genieten we volop van wat verder op onze inventarisatierondes tegen komen van planten, vogels insecten en andere natuurverschijnselen.

Op zaterdagmiddag, eens in de 2 weken, komen we bij elkaar om een aantal poelen of waterlopen te inventariseren.
We beginnen hiermee rond half maart en gaan door tot eind september.
De gegevens worden oorgegeven aan het Ravon.

Daarnaast is er ook contact over onze bevindingen met het waterschap en eventueel met eigenaren van een poel.
Ieder jaar hebben wij aan het begin van het jaar een programma gemaakt met alle data en poelen die we zullen inventariseren.

Meedoen of vragen?

Neem contact met op met de contactpersoon van de werkgroep.
Contactpersoon: Marcel Cox, coördinator
E. waterwerkgroep@ivnlaarbeek.nl