Werkgroep Publicaties

PR en Communicatie verspreid het verenigingsnieuws. Zoveel mogelijke middelen worden hiervoor gebruikt

Intern:

De leden informeren over het wel en wee van de vereniging en daardoor de betrokkenheid van de leden verhogen. Dit doen we via het verenigingsblad - de Bimd -

Extern:

De vereniging onder de aandacht brengen van geïnteresseerden, waardoor er wellicht meer leden komen. Kortom: naamsbekendheid genereren.
Activiteiten zoals wandelingen en lezingen bekend maken via:

  • Persberichten
  • Verenigingsblad - de Bimd -, dat 4x per jaar verschijnt
  • Website
  • Facebook

Meedoen of vragen?

Neem contact met op met de contactpersoon van de werkgroep.
Voor persberichten: 
Cor Peters
E.: publicaties@ivnlaarbeek.nl

Voor Redactie de Bimd: 
E: redactie@ivnlaarbeek.nl