IVN natuur in Amsterdam
Beleid & Organisatie
donderdag02feb2017

Twee miljoen voor buurtgroen

Wat zou jij doen met 2 miljoen voor buurtgroen? Natuur&Milieuteam Zuid (N&MZuid) wil ideeën inbrengen bij de centrale stad als het gaat om invulling van het budget voor Groen in de Buurt. Half februari gaat N&MZuid aan tafel over dit onderwerp en het zou mooi zijn als ze meteen een hele lijst aan goede bestaande en nieuwe ideeën hebben voor klein buurtgroen in de oude stadswijken. Heb jij ideeën of voorbeelden waarvan je vindt dat die nodig zijn in de stad? Vertel het N&MZuid!