Organisatie

Bestuur

Het bestuur van IVN Amsterdam heeft de dagelijkse leiding over de organisatie en bestaat uit:

  • Jacky Wetzels (Voorzitter)
  • Ben de Graaf (Penningmeester)
  • Ramona Falkenreck (Algemeen Bestuurslid Jongeren en diversiteit)

Geschiedenis

De organisatie Instituut Voor Natuureducatie (IVN) Amsterdam is opgericht in december 1960 en is daarmee een van de oudste regionale afdelingen van het landelijke IVN dat tegelijkertijd werd opgericht.

Meer informatie over de geschiedenis en het ontstaan van IVN is te vinden op deze website.

IVN Amsterdam is een vereniging met leden en donateurs. Actieve leden organiseren samen en vanuit verschillende werkgroepen activiteiten voor kinderen, volwassenen en specifieke doelgroepen.

Samenwerking met bedrijven

Steeds meer bedrijven zien in dat een gezonde natuur en hoge biodiversiteit essentieel zijn voor het goed functioneren van alle activiteiten op deze planeet, inclusief economische activiteiten. Door niet alleen economische opbrengst en winst te overwegen maar ook ecologische belangen, kunnen bedrijven op de lange termijn de stabiliteit van hun operationele en economische activiteiten blijven waarborgen. IVN Amsterdam maakt het mogelijk voor bedrijven om bij te dragen aan de bescherming en herstel van natuur en biodiversiteit. Dit kan op verschillende manieren zoals het organiseren van een natuurexcursie voor werknemers of een financiële bijdrage. Wil je meer weten over hoe we samen de natuur kunnen versterken, neem dan snel contact met ons op!

Klachtenprocedure

In onze klachtenprocedure is uitgelegd welke stappen genomen kunnen worden wanneer u een klacht heeft over een IVN-lid of medewerker. Te denken valt aan grensoverschrijdend gedrag zoals seksueel getinte, discriminerende of racistische opmerkingen, ongewenste intimiteiten zoals aanrakingen, het zoeken van contact buiten de context van de activiteit etc. Het kan ook gaan om een nare ervaring van uw kind.

ANBI-status

Wij zijn een ANBI-vereniging. De jaarrekening, het jaarverslag en meer informatie over ons beloningsbeleid vind je hier.

Privacy Statement

IVN Amsterdam vindt het belangrijk dat de gegevens van haar leden goed beschermd zijn. In onze privacy statement lees je voor welke doeleinden wij gegevens opslaan en hoe we deze verwerken.