ANBI

IVN is door de belastingdienst erkend als ANBI.

Dit betekent dat giften, nalatenschappen e.d. voor de goede gever en voor de ontvanger (IVN) onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van de heffing van schenkingsrecht en aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Giften, nalatenschappen e.d. aan IVN Eerbeek e.o. vallen onder deze regeling.

De Belastingdienst heeft ons de verplichting opgelegd nader omschreven informatie op onze website te publiceren. De gegevens zijn hieronder vermeld.

Naam:  Vereniging voor natuur en milieueducatie afdeling Eerbeek en omstreken. IVN Eerbeek-eo

RSIN nummer: 819307142

Email adres: secretaris@ivn-eerbeek.nl

Internet:  https://www.ivn.nl/afdeling/eerbeek-eo
Bestuur: https://www.ivn.nl/afdeling/eerbeek-eo/bestuur
Beloningsbeleid: IVN Eerbeek e.o. kent geen beloningsbeleid

Beleid:  beleidsplan

Doelstelling: Doelstelling in het kort

Activiteiten: Excursieprogramma 2022                
Financieel: Balans en begroting