IVN Cuijk de Groene Overlaat
Natuur in de Buurt
woensdag25nov2020

Beers een nieuw plan

Met de scholenwerkgroep gingen we tweemaal in de week naar de basisschool in Beers waar de tentoonstelling stond. In de pauze gingen de kinderen naar buiten en telkens zagen we het verwaarloosde grasveld bij de speelplaats. Dat zou toch een mooi speelveld kunnen worden.

Speel veldje BeersNadat we hadden geïnformeerd hoe de schoolleiding hier tegenover stond en de eigenaar, de gemeente, kregen we groen licht. Met de oud directeur, de beheerder van de sporthal die aan het veldje grenst en enkele ivn ers zijn we gaan kijken en hebben we plan van aanpak gemaakt. De schoolkinderen kregen een opdracht om te tekenen wat zij wilden. In de appgroep van de ouders kwam een oproep om ouders, die wilden meedenken zich te melden.  Nadat de tekeningen klaar waren hebben we die gezamenlijk bekeken en de wensen die de kinderen naar voren brachten waren ook onze ideeën. Hierna is er een tekening gemaakt en daar gaan we mee naar de gemeente om te bekijken of het realiseerbaar is. Het zou fijn zijn als ons plan nog in december kon worden uitgevoerd maar dat is wel erg snel. In het decembernummer van het Beerse blaadje komt ook een oproep voor mensen die willen meedenken en meehelpen zodat het plan een goed draagvlak binnen de gemeenschap krijg.

Vanuit het IVN nemen deel Christien van Bemmel, Jan van Haare en Miep Kuppen.