IVN Cuijk in tijden van de (Corona-)crisis

Drie weken geleden begon het zich af te tekenen. De ziekte die eerst alleen Chinezen en wat ongelukkige toeristen leek te treffen, verspreidde zich als een olievlek over de wereld. De gevolgen kennen we inmiddels.
Verschillende IVN-activiteiten die deze maand zouden plaatshebben zijn niet doorgegaan. Zo vervielen er twee lezingen en alle activiteiten van de scholenwerkgroep evenals verschillende wandelingen. Ook de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 26 maart is niet doorgegaan.
De boomfeestdag is niet doorgegaan. Zonde van al het werk dat Arie hieraan heeft besteed.
De opening van de natuurspeelplaats aan de Potbeker in de Nielt vervalt. Waarmee het werk van Miep en Christine vooralsnog niet zijn beloning krijgt.
We weten nu dat ook in april en mei alles stilligt. Hopelijk kunnen in juni het Watch-project en de wandelingen weer doorgang vinden, maar misschien ook niet.

Ook binnen het bestuur heeft het wereldgebeuren zijn sporen nagelaten. Eind maart heeft het bestuur voor het eerst - na een maand radiostilte - online vergaderd d.m.v. de app Zoom. Na wat onwennigheid in het begin blijkt dat dat een aanvaardbaar alternatief kan zijn voor een traditionele vergadering waarbij men elkaar in de ogen kan kijken..
We hebben de gevolgen van het niet doorgaan van de ALV bekeken.
Een groot deel van de leden heeft nu niet de gelegenheid gehad kennis te maken met onze nieuwe secretaris Christian van Lieshout die eind vorig jaar in functie is getreden en ook de website gaat beheren.
Will van Iersel had op de ledenvergadering zijn functie na acht jaar willen neerleggen en willen overdragen op een nieuw lid, Thijs Moonen. Deze had bij instemming van de vergadering officieel zijn functie kunnen aanvaarden. Nu heeft hij een langere inwerkperiode en blijft Will nog even aan.
Op de vergadering had de jaarlijkse contributie vastgesteld moeten worden. Die was de voorgaande jaren 24 euro. Het bestuur heeft besloten die zo te houden voor 2020. De penningmeester gaat aan de slag om de nota’s bij eenieder te bezorgen.
Aangezien het activiteitenprogramma van 2020 averij op heeft gelopen, is de vraag opgekomen aan de werkgroepen om zich te beraden op de uitgevallen items. Kunnen die worden verplaatst? Of moeten ze definitief vervallen? Kunnen vervallen activiteiten eventueel later in het jaar worden vervangen door nieuwe initiatieven?

Al met al geen makkelijke tijden. Maar hopelijk kunnen we van de zomer weer terug naar business-as-usual. Met nieuwe moed en elan.

Het bestuur wenst iedereen desondanks een goed voorjaar zonder grote gezondheidsproblemen en andere malheur.

Sjoerd de Boer, voorzitter