Cuijkse deelname aan Schone Rivieren Project

Met het initiatief ‘Schone Rivieren’ werken IVN, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee samen om de toevoer van plastic via rivieren aan de bron te stoppen. Het is een citizen science project  waarbij vrijwilligers (burgers)  een grootschalig, wetenschappelijk afvalonderzoek gaan uitvoeren. Het project loopt 5 jaar.
De informatie die verzameld wordt moet meer zicht gaan geven op de herkomst en de hoeveelheid van het (plastic) afval langs de Maas. Daarmee kunnen - via 
(internationale) lobby - maatregelen genomen worden voor het terugdringen van zwerfafval en het reduceren van afval in rivieren. Met informatie over de meest gevonden afvalitems worden de betreffende producenten aangesproken. Ook volgen er publiekscampagnes die gebaseerd zijn op de uitkomsten van het onderzoek.

In het voorjaar én najaar  struinen getrainde vrijwilligers een bepaald tracé van Maas af en verzamelen al het afval dat ze vinden om het vervolgens in categorieën in te delen. De bevindingen worden centraal doorgegeven aan een landelijk meldpunt. Onderzoekers analyseren vervolgens de verzamelde gegevens van honderden tracés. 

IVN Cuijk neemt deel aan dit project met 3 onderzoeksduo’s.
Na een korte training tot rivierafvalonderzoeker, zijn de vrijwilligers aan de slag gegaan op hun eigen tracé in de omgeving. 
Elk team heeft 100 meter langs de Maas onderzocht, tot aan de hoogwaterlijn. Een ochtend of middag flink doorwerken om al het zichtbare afval te verzamelen en te rubriceren.

De resultaten zijn schokkend te noemen, zoals blijkt uit onderstaande foto's.

zwerfaval

zwerfavalMaaszwerfafvalzwerfaval

Wil jij ook een bijdrage leveren aan een schonere Maas?

De landelijke projectorganisatie is op zoek naar meer vrijwilligers, die opgeleid willen worden en vervolgens aan de slag willen gaan als onderzoeker.

Meer weten over dit  project?  Kijk dan op  www.schonerivieren.org/