IVN Cuijk de Groene Overlaat
Amfibieën & reptielen
Op
dinsdag26apr202220:00

Lezing vissen en amfibieën

Kloosterhof

Lezing over vissen, amfibieën en reptilen

 

Twee keer afgezegd i.v.m. corona. Nu komt het er toch van. Dinsdag 26 april komt Joran Janse vertellen over amfibieën, reptielen en vissen. Vanuit zijn werkervaring bij Ravon, waar hij sinds 2003 werkzaam is, gaat hij in op het beheer van de habitat van deze dieren en in welke mate deze dieren voorkomen in zijn werkgebied.

Dit doet hij niet alleen. Hij ondersteunt vrijwilligers en omgekeerd. Kortom een inleider met een ruime ervaring en kennis van het onderwerp en iemand die dicht bij de vrijwilliger staat.

 

Wat is Ravon? RAVON is al ruim 25 jaar de onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie zonder winstoogmerk, die, tezamen met veel vrijwilligers, inheemse reptielen, amfibieën en vissen en hun leefgebieden beschermt. “We beschermen de soorten door ze goed te begrijpen middels onderzoek en met deze kennis te adviseren, projecten uit te voeren en te sturen op beter beleid en wetgeving”.

 

In deze lezing wordt een overzicht gegeven van de leefwijze van de amfibieën in Nederland. Welke soorten zijn er, hoe zijn ze te herkennen in de verschillende stadia van ontwikkeling en wat kan er gedaan worden voor deze soortgroep in de eigen tuin. Vervolgens zal door middel van kaarten de verspreiding van de verschillende soorten rond Cuijk inzichtelijk worden gemaakt.

 

Praktische informatie:

  • Tijdstip: Dinsdag 26 april 2022, aanvang 20.00 uur.
  • Locatie: De Kloosterhof, Grotestraat 14, 5437 AS  Beers.
  • Entree: € 3,00 inclusief koffie/thee
  • Aanmelden verplicht tot uiterlijk 24 april bij Willem Elling. Tel. 06-57230154 of willemelling@kpnmail.nl

 

Hopelijk geheel ten overvloede; corona kan nog altijd spelbreker zijn

Algemene informatie

vrijdag 1 april 2022 - 19:40

Meer activiteiten over amfibieën & reptielen