Operatie Steenbreek

Operatie Steenbreek

Hemelwater

De klimaatverandering van de afgelopen jaren heeft geleid tot vaker grote plensbuien. Om wateroverlast in Hengelo te voorkomen heeft de overheid (Gemeente en Waterschap) de nodige maatregelen genomen. Hierbij valt te denken aan vervanging van het riool en vergroting van de opvangcapaciteit hiervan, het aanleggen van opvangbekkens, zoals bij Waterpark ‘t Genseler, het inrichten van wadi’s, het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van huizen, het project Kristalbad en het vergroten van de afvoer via de beken.

Deel van de wateroverlast wordt ook veroorzaakt door de verstening van de openbare ruimte en particuliere tuinen. Om hier aandacht aan te schenken hebben het IVN, de NMR, Groei & Bloei en de Gemeente Hengelo de handen ineen geslagen. Doel hiervan is een bewustwording creëren bij de Hengelose burgers wat de gevolgen zijn van het verder bestraten van de eigen woonomgeving. Via gezamenlijke publicaties op de websites, in nieuwsbrieven en in de pers gaan we proberen het onderwerp onder de aandacht te brengen. We sluiten hierbij aan bij Operatie Steenbreek dat als proef is opgezet in een aantal grote steden.

Zie ook: Operatie Steenbreek

Operatie Steenbreek