Verenigingsblad ''De Hommel''

De redactie van de Hommel bestaat uit drie personen. De werkgroep verzorgt vier maal per jaar het afdelingsblad van de ‘Vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid’ (IVN) in de regio Hardenberg/Gramsbergen. Naast wisselende bijdragen heeft het blad vaste rubrieken, zoals: ‘IVN-ers stellen zich voor’, verslagen van excursies, mededelingen van het bestuur en tips voor boeken.

Kopij is altijd welkom en kan je sturen naar dehommel@ivnhardenberg.nl. Contactpersoon voor de Hommel is Jacqueline Slootweg, tel. (0523) 250893. ​​​​​​​