Nestkastenwerkgroep

De Nestkastenwerkgroep bestaat uit 10 actieve leden. Zij inventariseren al meer dan 25 jaar de broedresultaten van zangvogels die gebruik maken van nestkasten: koolmees, pimpelmees, bonte vliegenvanger, gekraagde roodstaart, spreeuw, zanglijster, zwarte mees, matkop, boomkruiper, roodborst, ringmus en witte kwikstaart.

Roodborst (Erithacus rubecula)Op 13 locaties worden broedgevallen systematisch geregistreerd.  Jaarlijks worden, afhankelijk van de omstandigheden, tussen de 150 en 300 broedparen gevonden en beschreven.

Coördinator: familie Lambers, tel. (0542) 562067.