Samenwerken

Wij werken als IVN Hardenberg-Gramsbergen nauw samen met natuuractiviteitencentrum De Koppel. We organiseren samen jeugdactiviteiten, natuurexcursies en het duizendsoortenjaar. De Koppel is eveneens onze thuishaven.

Daarnaast werken we op het gebied van onder andere landschapsonderhoud en soortgroepspecifiek onderzoek (zie werkgroepen) samen met Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel.