Duurzaamheid

Onder dit onderwerp vind je allerelei wetenswaardigheden over duurzaamheid. Er zijn drie rubrieken:

(1) de eye-openers: lezenswaardige artikelen, films en powerpoints over duurzaamheid. Momenteel vind je op deze website een serie atikelen over kringlopen en het thema hoe eet ik duurzaam? 

STOOK BEWUST

EET BEWUST

KRINGLOPEN

(2) de kicks-voor-niks: “Duurzaamheid moet je zelf doen”. Liefst met kleine stappen en laagdrempelig. In deze rubrike vind je allerlei tips en tops hoe je zelf duurzaamheid eenvoudig in de praktijk kunt brengen. Suggesties zijn welkom!

(3) andere belangrijke milieuzaken: voor alles dat niet in één van beide bovenstaande rubrieken hoort.

Heb je zelf leuke ideeen of interessante artikelen of youtube filmpjes? Laat het ons weten! John Roeden:  roeden@xs4all.nl of 06-53 54 01 72.