Werkgroep reptielen en amfibieën

De vrijwilligers van de werkgroep reptielen en amfibieën is jaarlijks actief tijden de paddentrek. De tunnels onder de Rheezerweg zijn het onderzoeksgebied bij uitstek voor deze groep. Er worden systematisch tellingen verricht en de gegevens worden doorgegeven aan de landelijke stichting RAVON. Er worden overwegend padden (mannen en vrouwen) geïnventariseerd met de groene kikker als een goede tweede. In de minderheid zijn de bruine kikker en de kleine watersalamander. En hopen op de knoflookpad?

Coördinator: Marinus Oogjes.

Gewone Pad (Bufo bufo)