LeRoy Lewenborg

2.8 KM
Groningen
(0)

Deze wandeling voert je door het groengebied van de Groninger wijk Lewenborg.
Let op: de paden zijn soms smal, en het kan glad zijn.

Een jaar nadat de eerste bewoners de wijk betrokken, werd in 1973 tuinarchitect Louis LeRoy voor tien jaar aangesteld om het openbaar groen in de wijk te ontwikkelen. Zijn visie hield (in het kort) in dat je in een zo groot mogelijk deel van de bewoonde wereld moet ingrijpen (‘natuur uitschakelen’) om daar dan weer je handen zo veel mogelijk van af te trekken om de natuur en de tijd hun gang te laten gaan (‘natuur inschakelen’); en dat voor en door bewoners. In vijftig jaar heeft dit in een groot deel van de wijk geleid tot ongeveer twintig verschillende gebieden en projecten. Kenmerkend is dat hoogteverschillen zijn aangebracht en dat vaak bouwmateriaal beschikbaar gesteld werd waarmee omwonenden paden en bouwsels aan konden leggen. Vaak liepen achtertuinen zonder erfafscheiding over in het groengebied. Stichting LeRoy Groningen, de gemeente Groningen en vooral ook omwonenden werken samen in het project. De gebieden en projecten verschillen in idee en in geschiedenis; sommige zijn steeds bij het basisidee gebleven, andere zijn in de loop van de tijd (steeds) aangepast, onder andere door nieuwe omwonenden, nieuwe voorschriften en ook door vernielingen.
Zo zijn er een Pinetum met meer dan honderdvijftig verschillende soorten naaldbomen en coniferen, boomgaarden, moestuinen, een fruittuin, een bloemen- en bijentuin, een Engelse tuin, een koepeltuin, een wild wilgenbos, waterpartijen en een bijzondere speeltuin (het Circuit).

Deze wandeling start aan de noordkant van Lewenborg, bij de parkeerplaats van Waterland. Her en der staan bij LeRoy-projecten borden met een plattegrond van de wijk. De nummers op deze borden komen niet overeen met de nummers van deze IVN Route. 

Meer info: www.leroy-groningen.nl

Locatie

Kiel 9, 9733 GA, Groningen
Download de app voor deze route

Download onze app

Ontdek meer over

Deel deze pagina