Vogelexcursie Gasterse duinen op zaterdag 14 maart 2020 Vogels

Vogelexcursie Gasterse Duinen op zaterdag 20 maart 2020

In onze nabije omgeving zijn er veel leuke natuurgebieden te vinden om je hobby uit te leven. Zo ook de duinen nabij Gasteren. De Gasterse Duinen, ten noorden van de weg tussen Oudemolen en Gasteren: heide, een plasje met wat riet en lisdodde, weides, bossen of bosjes, struiken. Dat belooft wat.

Voor het eerst dit jaar organiseerde de vogelwerkgroep begin maart een excursie. Veel deelnemers kennen elkaar. En ook meteen werd uitgewisseld of de aanmelding voor de binnenkort startende Vogelcursus voor (enigszins) gevorderden gelukt was. Diverse mensen heb ik gehoord die toch wel heel snel/adequaat gereageerd hadden (vlak na 19 uur op 10 februari) en voor wie het toch niet doorging. Is het dan een kwestie van geluk dat je een plaatsje gekregen hebt?

Ondanks het ontwikkelende coronavirus ging de excursie door. Wat een geluk, met dit mooie zonnige weer. Van de 24 aanmeldingen waren 21 aanwezig. Deze zijn gesplitst in twee groepen: één volgde de route met de klok mee, de andere daartegenin, met ieder hun begeleiders. En dan is het fijn te ervaren dat we (dat geldt voor beide groepen, ik behoorde tot de tweede groep) eerst met de zon in de rug liepen: dan zie je veel meer. De kleuren komen dan goed uit. Neem de geelgors in de zon. De volle borst tonend. Prachtig. En dan is er plotseling een speuroog dat op grotere afstand de klapekster weet te ontwaren in een struik. Knap. Met een teleskoop is de vogel goed dichterbij te halen. En neem de baltsvlucht van de boomleeuwerik. Prachtig om te zien hoe de vogel zich laat zien voor zijn mogelijke lief.

Uit de andere groep is de waarneming gemeld van parende buizerds. Kennelijk zonder last van schaamte doen zij ‘hun ding’. Ook werd een levendbarende hagedis gemeld uit die groep. Het gebeurt allemaal onder ons oog. Als je er oog voor hebt.

Bij ons, tegen het einde van de ochtend, werd een rietgors gehoord. Waar zit het beestje? Zoeken, zoeken. Ondertussen meldt zich de waterral. Je waant je in de Onlanden. Plotseling ziet een van de deelnemers in de teleskoop de rietgors. Die zocht iets hoger in de begroeiing. Daarin zat de oplossing. Een prachtig beeld.

Saskia, jij organiseerde de excursie, of was boegbeeld daarvoor. De excursie is helemaal geslaagd. Dank je wel.

Peter Kwast

Foto: Geelgors (Klaas Heeres)

Ontdek meer over

Deel deze pagina